Brusand hav

E1240
 
80,00 kr
Kategori Damkör
Sättning SSAA
Arrangör Kraja

Övrig information
Krajas tredje album Brusand hav släpptes 2011. På denna skiva valdes en ny riktning då vi komponerade, producerade och arrangerade all musik själva. Vid sidan av både egna och traditionella texter återfinns även dikter av svenska författare. Kvar finns den folkliga grunden samt de säregna harmonier och klanger som trollbundit lyssnare både när och fjärran.Linnea Nilsson, Lisa Lestander, Frida Johansson och Eva Lestander
Kraja’s third album Brusand hav was released in 2011. On this record we chose a new direction, in which we composed, produced and arranged all the music ourselves. Besides our own and traditional lyrics, the album also consists of poems by Swedish writers. Throughout our time together in Kraja we have been true to our foundation in traditional folkmusic and the harmonies and sounds that have captivated listeners from near and far. Linnea Nilsson, Lisa Lestander, Frida Johansson och Eva Lestander

Innehåll / Contents

Jag kommer av ett brusand hav
Jag såg dig
Nu är det synd om de döda
Teoripolskan
Tystnaden