Här kommer Lucia!

GE12329
 
39,00 kr
Kategori Barn och diskantkör
Sättning SSA och piano

Övrig information
Tre sånger för små eller stora med piano.

¦Lucia, ljusets drottning (Halvarsson, Chr)
¦Jungfru Lucia (Bergendahl, A)
¦Titta här kommer Lucia (Rosén, G)