Fritt & fritonalt

GE6696
 
214,00 kr
Kompositör Alldahl Per-Gunnar

Övrig information
Ett fristående komplement till Stefans Skölds Upp- och nersjungningar (SKS Musikbok Nr. 1). Boken vänder sig i första hand till körledare som vill prova på musik utanför dur och moll; samtidigt med röstträningen kan man med denna bok vänja örat vid fritonala tonfall och klanger.
SKS Musikbok Nr. 3.