Solosånger 6 - Övriga helgdagar

N3956
 
175,00 kr
Sättning Solosång, piano

Övrig information
Ett nytt häfte i serien "Solosånger genom kyrkoåret". Del 6 "Övriga helgdagar". Totalt sex titlar kommer finnas i serien: Del 1 Advents- och jultiden No 3951, Del 2 Fastetiden No 3952, Del 3 Påsk- och pingsttiden No 3953, Del 4 Trefaldighetstiden I No 3954, Del 5 Trefaldighetstiden II No 5955, Del 6 Övriga helgdagar No 5956.

Innehåll:
- Ljuset från Himlen (Kyndelsmässodagen)
- Min Ande fröjdar sig (Jungfru Marie Bebådelsedag)
- Skapelsen (Midsommardagen)
- Hör du rösten? (Johannes döparens dag)
- Herodias dotter (Johannes döpares dag)
- Du ska sända tusen änglar (Den helige Mikaels dag)
- Av glädje sjunger din skapelse (Tacksägelsedagen, lovsång)
- Helig (Sönd. e. nyår, alla helgons dag, allm. lovsång)
- När livets gåtor har fått svar (sönd. e. Alla Helgons dag)
- Du som gick före oss (Nattvard)