Datum Namn
26 maj 2019 Bönsöndagen
30 maj 2019 Kristi Himmelsfärds dag
2 juni 2019 Söndagen före pingst
9 juni 2019 Pingstdagen
10 juni 2019 Annandag Pingst
16 juni 2019 Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen
22 juni 2019 Midsommardagen
23 juni 2019 Den helige Johannes Döparens dag
30 juni 2019 Andra söndagen efter trefaldighet
7 juli 2019 Tredje söndagen efter trefaldighet
14 juli 2019 Fjärde söndagen efter trefaldighet
21 juli 2019 Apostladagen
28 juli 2019 Sjätte söndagen efter trefaldighet
4 augusti 2019 Kristi Förklarings dag
11 augusti 2019 Åttonde söndagen efter trefaldighet
18 augusti 2019 Nionde söndagen efter trefaldighet
25 augusti 2019 Tionde söndagen efter trefaldighet
1 september 2019 Elfte söndagen efter trefaldighet
8 september 2019 Tolfte söndagen efter trefaldighet
15 september 2019 Trettonde söndagen efter trefaldighet
22 september 2019 Fjortonde söndagen efter trefaldighet
29 september 2019 Den helige Mikaels dag
6 oktober 2019 Sextonde söndagen efter trefaldighet
13 oktober 2019 Tacksägelsedagen
20 oktober 2019 Artonde söndagen efter trefaldighet
27 oktober 2019 Nittonde söndagen efter trefaldighet
2 november 2019 Allhelgonatid
2 november 2019 Alla helgons dag
3 november 2019 Sönd e Alla helgons dag
10 november 2019 Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
17 november 2019 Söndagen före domssöndagen
24 november 2019 Domssöndagen
1 december 2019 Advent
1 december 2019 Första söndagen i Advent
8 december 2019 Andra söndagen i Advent
15 december 2019 Tredje söndagen i Advent
22 december 2019 Fjärde söndagen i Advent
24 december 2019 Julnatten
24 december 2019 Jul
25 december 2019 Juldagen
26 december 2019 Annandag jul eller den helige Stefanos dag
29 december 2019 Söndagen e Jul
1 januari 2019 Nyårsdagen
6 januari 2019 Trettondedag Jul-Epifania
13 januari 2019 Första söndagen efter trettondedagen
20 januari 2019 Andra söndagen efter trettondedagen
27 januari 2019 Tredje söndagen efter trettondedagen
3 februari 2019 Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag
10 februari 2019 Femte söndagen efter trettondagen
17 februari 2019 Septuagesima
24 februari 2019 Sexagesima
3 mars 2019 Fastlagssöndagen
10 mars 2019 Första söndagen i fastan
10 mars 2019 Fastetid
17 mars 2019 Andra söndagen i fastan
24 mars 2019 Jungfru Marie bebådelsedag
31 mars 2019 Midfastosöndagen
7 april 2019 Femte söndagen i fastan
14 april 2019 Palmsöndagen
14 april 2019 Påsk
18 april 2019 Skärtorsdagen
19 april 2019 Långfredagen
20 april 2019 Påsknatten
21 april 2019 Påskdagen
22 april 2019 Annandag Påsk
28 april 2019 Andra söndagen i påsktiden
5 maj 2019 Tredje söndagen i påsktiden
12 maj 2019 Fjärde söndagen i påsktiden
19 maj 2019 Femte söndagen i påsktiden
I allmänhet
I allmänhet
Advent
Alla helgons dag
Allhelgonatid
Andra högtidsdagar, Lucia
Andra högtidsdagar, Lucia
Andra söndagen efter trefaldighet
Andra söndagen efter trettondedagen
Andra söndagen i Advent
Andra söndagen i fastan
Andra söndagen i påsktiden
Annandag jul eller den helige Stefanos dag
Annandag Pingst
Annandag Påsk
Apostladagen
Artonde söndagen efter trefaldighet
Askonsdagen
Askonsdagen
Begravning
Begravning
Bönsöndagen
Den helige Johannes Döparens dag
Den helige Mikaels dag
Domssöndagen
Dop
Dop
Elfte söndagen efter trefaldighet
Fastetid
Fastlagssöndagen
Femte söndagen efter trettondagen
Femte söndagen i fastan
Femte söndagen i påsktiden
Femtonde söndagen efter trefaldighet
Femtonde söndagen efter trefaldighet
Fjortonde söndagen efter trefaldighet
Fjärde söndagen efter trefaldighet
Fjärde söndagen efter trettondedagen
Fjärde söndagen efter trettondedagen
Fjärde söndagen i Advent
Fjärde söndagen i fastan
Fjärde söndagen i fastan
Fjärde söndagen i påsktiden
Första söndagen efter trefaldighet
Första söndagen efter trefaldighet
Första söndagen efter trettondedagen
Första söndagen i Advent
Första söndagen i fastan
Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen
Jordfästning
Jordfästning
Jul
Juldagen
Julnatten
Jungfru Marie bebådelsedag
Kristi Förklarings dag
Kristi Himmelsfärds dag
Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag
Liturgiska avsnitt
Liturgiska avsnitt
Långfredagen
Midfastosöndagen
Midsommardagen
Mässor utan kyrkoårsanknytning
Mässor utan kyrkoårsanknytning
Nattvard
Nattvard
Nionde söndagen efter trefaldighet
Nittonde söndagen efter trefaldighet
Nyårsdagen
Palmsöndagen
Pingstdagen
Påsk
Påskdagen
Påsknatten
Septuagesima
Sexagesima
Sextonde söndagen efter trefaldighet
Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
Sjätte söndagen efter trefaldighet
Sjätte söndagen efter trettondagen
Sjätte söndagen efter trettondagen
Skärtorsdagen
sånger under dagens tider kväll
sånger under dagens tider kväll
Sånger under dagens tider morgon
Sånger under dagens tider morgon
sånger under dagens tider, under dagen
sånger under dagens tider, under dagen
Sönd e Alla helgons dag
Söndagen e Jul
Söndagen e Nyår
Söndagen e Nyår
Söndagen före domssöndagen
Söndagen före pingst
Tacksägelsedagen
Tionde söndagen efter trefaldighet
Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet
Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet
Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
Tjugonde söndagen efter trefaldighet
Tjugonde söndagen efter trefaldighet
Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Tolfte söndagen efter trefaldighet
Tredje söndagen efter trefaldighet
Tredje söndagen efter trettondedagen
Tredje söndagen i Advent
Tredje söndagen i fastan
Tredje söndagen i fastan
Tredje söndagen i påsktiden
Trettonde söndagen efter trefaldighet
Trettondedag Jul-Epifania
Vigsel
Vigsel
årets gång, hösten
årets gång, hösten
årets gång, sommaren
årets gång, sommaren
årets gång, våren
årets gång, våren
Åttonde söndagen efter trefaldighet