Pärmen är Sveriges mest omfattande samling med koralförspel. Som abonnent på Pärmen får du varje år 4-5 utskick med nya koralförspel. Hittills har vi skickat ut 62 utskick med över  1 000 koralförspel. Till många psalmer finns flera alternativa förspel i varierande svårighetsgrader samt i vissa fall även alternativa tonarter. Gemensamt är dock att alla förspel i Pärmen är relativt enkla. Pärmen är ett samarbete mellan Wessmans Musikförlag och norska Cantando Musikkforlag.

Abonnera nu! Introduktionspris för de första 13 pärmarna 3495 kr, ordinarie pris 25 398 kr.

Register för Pärmen finns här  

Pärm 1 Sv.ps. 1 -20 Pärm 2 Sv.ps. 21-45 Pärm 3 Sv.ps. 46 - 100 Pärm 4 Sv.ps. 101 - 130 Pärm 5 Sv.ps. 131 - 160
Pärm 6 Sv.ps. 161 - 204 Pärm 7 Sv.ps. 205 - 260 Pärm 8 Sv.ps. 261 - 350 Pärm 9 Sv.ps. 351-400 Pärm 10 Sv.ps. 401 - 500
Pärm 11 Sv.ps. 501 - 600 Pärm 12 Sv.ps. 601 - 710 Pärm 13 Sv.ps. 711 -     Komplett register 

Anmäl dig som abonnenet i nedanstående formulär: