praktikan

Betaniastiftelsen har, utifrån Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer, tagit fram en Palliationspraktika i tre delar.
Palliationspraktikan kan läsas fristående men är också ett komplement och en fördjupning till Betaniastiftelsens webbutbildning i 
palliativ vård, Palliation ABC. Samtliga facktexter är författade av Johan Sundelöf och de reflekterande texterna i del 2 av Karin Thunberg.

 Palliationspraktikan har tre delar:

 Del 1 är en faktadel som utgår från teamet och innehåller den grundkunskap som behövs
för att kunna utföra god palliativ vård i livets slutskede. 

Del 2 är ett reflektionsmaterial med friare texter, fallbeskrivningar och diskussionsfrågor.

Del 3 är ett informationshäfte till närstående. 
I häftet beskrivs bland annat vad som händer kroppen i livets slutskede,
vilka möjligheter till stöd den som är närstående har,
samt vanliga frågeställningar i livets slutskede.

Sida 1 av 1
4 Artiklar (1 - 4)
artiklar per sida
Artikel Köp
Palliationspraktikan del 1 - Fakta och kliniska reflektioner
 • Kategori
  • Levnadsvisdom
  • Sjukvård
Artikelnummer 978918771048
180,00 kr
Palliationspraktikan Del 1-3 Paketpris:
Artikelnummer PPpaket
300,00 kr
Palliationspraktikan del 2 - Reflektionsmaterial
 • Kategori
  • Levnadsvisdom
  • Sjukvård
Artikelnummer 978918771049
125,00 kr
Palliationspraktikan del 3 - Till dig som är närstående
 • Kategori
  • Levnadsvisdom
  • Sjukvård
Artikelnummer 978918771050
20,00 kr
Sida 1 av 1
4 Artiklar (1 - 4)
artiklar per sida