praktikan

Betaniastiftelsen har, utifrån Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer, tagit fram en Palliationspraktika i två delar. Palliationspraktikan kan läsas fristående men är också ett komplement och en fördjupning till Betaniastiftelsens webbutbildning i palliativ vård, Palliation ABC.

Betaniastiftelsen har även tagit fram närståendehäftet ”Till dig som är närstående” om livets sista tid och vård i livets slutskede. Närståendehäftet kan beställas tillsammans Palliationspraktikan som ett paket, eller som ett separat häfte. Häftet finns översatt till flera språk.

Närståendehäftet och samtliga facktexter i Palliationspraktikan är författade av Johan Sundelöf. De reflekterande texterna är skrivna av Karin Thunberg.

 

Sida 1 av 1
7 Artiklar (1 - 7)
artiklar per sida
Artikel Köp
Palliationspraktikan del 1 - Fakta och kliniska reflektioner
 • Kategori
  • Levnadsvisdom
  • Sjukvård
Artikelnummer 978918771048
180,00 kr
Palliationspraktikan Del 1-2 och närståendehäftet. Paketpris.
 • Kategori
  • Levnadsvisdom
  • Sjukvård
Artikelnummer PPpaket
300,00 kr
Palliationspraktikan del 2 - Reflektionsmaterial
 • Kategori
  • Levnadsvisdom
  • Sjukvård
Artikelnummer 978918771049
125,00 kr
Till dig som är närstående
 • Kategori
  • Levnadsvisdom
  • Sjukvård
Artikelnummer 978918771050
20,00 kr
Till dig som är närstående - arabiska
Artikelnummer 9789187710773
20,00 kr
Till dig som är närstående - engelska
Artikelnummer 9789187710766
20,00 kr
Till dig som är närstående - finska
Artikelnummer 9789187710759
20,00 kr
Sida 1 av 1
7 Artiklar (1 - 7)
artiklar per sida