Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Cookies

Wessmans Musikförlag AB använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den.

Hopp - Påskmusik - Partitur

Artikelnummer
201063
Kategori
Damkör
Besättning
SSA, solo, orgel och instrument
Kompositör
Høybye John
Textförfattare
Kästel Mats
Kalendarium
Påsknatten, Påskdagen, Annandag påsk
350 kr
Påskmusik för kör (SSA), tenor/barytonsolo, Alt-sax, Orgel, El-piano, Bas och Slagverk
Text: Sten Kaalø, Lisbeth Smedegaard och Esther Traneberg. Svensk text: Mats Kästel
HOPP vänder sig till flerstämmiga diskantkörer och damkörer.
HOPP bör alltid uppföras med originalbesättningen: Alt-sax, kyrkorgel, el-piano, bas
och slagverk. Dock kan man när man uppför enskilda satser eller om resurserna är små
använda klaverutdragets klaverstämma som enda ackompanjemang. Men det kommer
att saknas något ...
Kontrasten och samspelet mellan kyrkorgel och el-piano (+ sax, bas och slagverk) är
ett viktigt element i verket. I kyrkor där orgeln är placerad långt från kören och övriga
instrumentalister kan det uppstå besvärliga synkroniseringsproblem varför det är att
föredra att spela orgelstämman på en digital-orgel/synthesizer. Ett modernt instrument
har idag sådan kvalité att även om man får ge avkall på ”det akustiska orgelbruset” är ett
rytmiskt samspelt framförande att föredra.
Materialet består av: Körpartitur, Partitur, Alt-sax, Kyrkorgel, El-piano, Bas, Slagverk.
HOPP finns också inspelad med danska radions flickkör under ledning av Michael
Bojesen.