Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Pilgrimens sju sånger

Artikelnummer
201411
Kategori
Blandad kör
Sättning
SA(T)B och orgel
Kompositör
Eriksson Nadja
Textförfattare
Hagberg Åsa
60 kr
Det finns en anledning att pilgrimsvandringar möter ett växande intresse. Det är något läkande både i själva vandringen och i rörelsen inåt, Guds spår i skapelsen. Pilgrimsprästen Hans-Erik Lindström har samlat den erfarenheten i sju nyckelord som ligger till grund för de sju sångerna; frihet, bekymmerslöshet, enkelhet, långsamhet, andlighet, delande och tystnad.

Sångerna kan användas både ute på VANDRINGEN, vid PILGRIMSMÅLET och i en PILGRIMSGUDSTJÄNST/MÄSSA för hela församlingen. Så kan även den som själv inte har möjlighet till den fysiska vandringen dela den inre pilgrimserfarenheten.

Sångerna presenteras för FÖRSÅNGARE, KÖR och ORGEL - men det finns alla möjligheter att skala av eller bygga på utifrån var de används, inte minst i gudstjänsten. Vandringen kan innebära allt från att endast läsa texterna växelvis, att sjunga stämpartierna unisont, till en medvandrande körgrupp som leder sången tillsammans med försångaren.

Innehåller:
Vindarna lär mig
Bekymmerslöshet
Enkelhetens gåva
Långsamhetens tid
Samma spår
Så delas jord och himmel
Tystnaden går

Häftet innehåller även 7 st böner som läsas i anslutning till sångerna.

Sångerna finns också i enklare arrangemang att användas vid vandringar eller andakt, 201521