Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Vi sjunger aldrig på sista versen - kyrkokörhistoria

Artikelnummer
202164
Kategori
Historia
Kyrkokörer
Textförfattare
Håkanson Ragnar
295 kr
Ingen vet säkert, men det förmodas att ungefär 500 000 svenskar ägnar sig åt körsjungande. Runt 90 000 av dessa körsångare finns i våra kyrkor. Den marginalisering som Svenska kyrkan alltmer drabbas av verkar inte gälla körsångarna. De fortsätter att strömma till kyrkan och detta relativt oberoende av hur den enskilde körsångaren tycker och tänker om kyrkans budskap och traditioner.

Idag ljuder körsången i kyrkan starkare än någonsin. Och det är klang som når långt utanför de inre kyrkliga kretsarna, utanför kyrkans väggar, ut i det svenska samhället.

Den spännande historien om flerstämmighetens välklingande segertåg i kyrkan finns inom denna boks pärmar. Boken är unik för få, om ens någon, har skrivit kyrkokörens berättelse tidigare.

340 sidor, rikt illustrerad och många notexempel.

Så här skriver några om boken:
Det har helt enkelt varit väldigt roligt att läsa Ragnar Håkansons bok. Han har ett underhållande språk, med många finurliga funderingar och anekdoter, som gör att man på ett lättillgängligt sätt får en bild av kyrkokörsångens utveckling
Kerstin Börjeson i Körledaren

En makalös bedrift. Spränglärd bok på sina 340 sidor […] en imponerande historieskrivning
Lennart Lindgren i Gotlands Allehanda

… en ovärderlig skatt för alla med kyrkomusikintresse
… en fint översiktlig bakgrund till vår religiösa musik
Man läser spänt och söker efter orter eller personer man själv har en relation till…
… det är lätt att föreställa sig en torr och informerande bok som vänder sig till en lite insiderskara […] men så är de verkligen inte. Jag hoppas att snacket kan göra att mången musikintresserad tar sig an att läsa, för att bara efter någon sidan kommer man att förstå att det är för alla.
Det är otroligt belysande att följa hur framväxten av den Svenska kyrkan som vi känner idag […] i mångt och mycket stammar från kyrkokörrörelsen under 1800-talet och tidigt 1900-tal.
Joakim Olsson Kruse i Kyrkomusikernas Tidning

Boken är faktaspäckad men skriften är lätt och ledig, bilderna är många, och helheten blir en lärorik resa i tiden med sång, teologi, kyrkohistoria och människors lust, engagemang och glädje i att sjunga det glada budskapet. Boken är inte dyr men dyrbar. Läs den!
Gunnar Fridborg i SändarenTyvärr har det smugit sig in några fel i boken, här finns errata.