Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Cookies

Wessmans Musikförlag AB använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den.

Ett år med Bachs kyrkokantater

Artikelnummer
202242
Kategori
Musikanalys
Kompositör
Ohlsson Per Anders
395 kr
Johann Sebastian Bachs kyrkokantater har först under 1900-talet fått den uppmärksamhet de förtjänar. De
framfördes ursprungligen som en del av gudstjänsten. Möjligen har denna liturgiska anknytning tidigare legat dem i fatet. Men lika lite som man måste vara troende för att läsa Dante, behöver man vara det för att njuta av Bachs kyrkokantater!

Våra existentiella frågor kommer igen i kantaterna. Bachs musikaliska gestaltning berör oss som djupt mänsklig. Därför kan även vår tids lyssnare – trots avstånden i tid och rum – ta till sig budskapen.

Den här boken beskriver 64 kyrkokantater av Bach. Den visar hur Bach predikar utifrån de olika söndagarnas bibelläsningar. Författaren skildrar hur texterna levandegörs av musiken. För dig som kyrkomusiker kommer denna bok att vara en given uppslagsbok vid framföranden av Bachs kantater.

Så här skriver Horace Engdahl i Svenska Dagbladet den 15/12-2023:
Avundsvärda tvivlare

Fick med posten ”Ett år med Bachs kyrkokantater” av Per Anders Ohlsson. Äntligen förstår jag någonting avgörande, nämligen att dessa härliga tonsättningar, av vilka ungefär tvåhundra har bevarats och som jag länge har ägnat ett ogenomtänkt njutande, är kommentarer till de bibelställen som skulle läsas upp i högmässan den helgdag för vilken de komponerats. Jag sätter mig och lyssnar på kantat efter kantat med de föreskrivna texterna för ögonen, lycklig som en skattletare som funnit de försvunna bitarna av kartan.

Grundläget i Bachs kantater är en bergfast förtröstan på Gud. Med en sådan förutsättning är det möjligt att tränga in i alla mänskliga förehavanden utan att förskräckas. Så finns det också knappast någon känslomässig belägenhet som dessa musikalisk-poetiska bibelkommentarer ryggar tillbaka för.