Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Cookies

Wessmans Musikförlag AB använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den.

Palliationspraktikan del 2 - Reflektionsmaterial

Artikelnummer
978918771049
Kategori
Levnadsvisdom
Sjukvård
130 kr
Del 2 av Palliationspraktikan är ett reflektionsmaterial med fallbeskrivningar, reflektionsfrågor och friare texter av journalisten och författaren Karin Thunberg. Kapitlen är relaterade till respektive kapitel i del 1 av Palliationspraktikan.

Materialet är tänkt att kunna användas för reflektion enskilt eller i grupp på arbetsplatsen för ett fördjupat lärande utifrån grundkunskap i palliativ vård.