Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Palliationspraktikan del 2 - Reflektionsmaterial

Artikelnummer
978918771049
Kategori
Levnadsvisdom
Sjukvård
130 kr
Del 2 av Palliationspraktikan är ett reflektionsmaterial med fallbeskrivningar, reflektionsfrågor och friare texter av journalisten och författaren Karin Thunberg. Kapitlen är relaterade till respektive kapitel i del 1 av Palliationspraktikan.

Materialet är tänkt att kunna användas för reflektion enskilt eller i grupp på arbetsplatsen för ett fördjupat lärande utifrån grundkunskap i palliativ vård.