Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Cookies

Wessmans Musikförlag AB använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den.

Be tillsammans

Artikelnummer
9906
Kategori
Andakt
Textförfattare
Övers.Gunhild Winqvist
215 kr
Översättning från den franska utgåvan Prières Pour Chaque Jour.

Den här boken innehåller en serie böner, som avpassats till kyrkoårets
olika tider. Den är tänkt som ett stöd för den som vill be regelbundet, ensam eller tillsammans med andra. De olika inslagen kan lika gärna användas var för sig eller kombineras på andra sätt när man förbereder sin gemensamma bön.
Under kyrkoåret följer vi Jesu liv i etapper: Advents- och Jultiden först, sedan Fastan, Stilla Veckan och Påsken, som varar till och med Pingst. Perioderna däremellan utgör Kyrkans tid.
För den som ber varje dag, ger de fjorton bönerna för Kyrkans tid möjlighet att följa en tvåveckorsrytm. Sju böner för vardera Advent, Fastan och Påsktiden räcker i en vecka, och för Jul, Stilla Veckan och Pingst finns det tre böner.
För att inte göra den här boken för otymplig, har kyrkoårets andra fester inte tagits med. Den fjortonde bönen för Kyrkans tid passar i alla fall bra på apostladagar, Mariadagar - Maria, som var den första som sade ja till Kristus - och martyrernas minnesdagar. Så för bönen oss in i en gemenskap med troende i alla tider.