Carols vid Betlehem

52622476
 
137,00 kr
Kategori Blandad kör
Sättning SATB, Orgel
Arrangör Bengtsson Kjell

Övrig information
Reviderad utgåva.
Stämningsskapande julmusik som hämtats från engelsk tradition. Texterna har delvis nytolkats och anpassats till vår tid på ett sätt som kanske inte är så vanligt. Musiken är av varierande svårighetsgrad och kan i de flesta fall utföras såväl flerstämmigt som enstämmigt.
Med denna reviderade utgåva har användbarheten utökats genom att äldre sångtexter kompletterats med sina aktuella motsvarigheter i Den svenska psalmboken.

Innehåll:
Adam är fördriven
Bland alla träd i skogen
Dagen är kommen (Sv Ps 122)
Ej upplysta gårdar (EFS 728)
Farväl du lilla barn
Hör hur kyrkoklockor ringa
Hör med kraft och styrka
Hör, änglasången hälsar oss
Jag såg tre skepp
Jag vill sången sjunga
Jesusbarnet sov en gång
Konungen från fönstret såg
Lyss till änglasångens ord (Sv Ps 123)
Nu bland oss ett barn är fött
Och det hände vid den tiden (Sv Ps 129)
Om natten herdar höll vakt
Prisad högt Maria är
- alternativ sats
Se, en ros från Davids stam
Sov gott, du dyra himlaskatt
Ur tiden ropar vi dig an
Vid Betlehem en vinternatt (Sv Ps 128)
Visa män i Österland

Instrumentala satser finns att hyra:

Ur Five Christmas Carols:
O come all ye faithful - Nr 3 Dagen är kommen
See amid the winter's snow - Nr 18 Se, en ros från Davids stam
First Nowell - Nr 21 Vid Betlehem en vinternatt
Unto us a child is born - Nr 14 Nu bland oss ett barn är fött

Ur Three Carol Orchestrations:
See amid the winter's snow - Nr 18 Se, en ros från Davids stam
Good King Wenceslas - Nr 12 konungen från fönstret såg