I Guds vind - kör och danshäfte

52626498
 
81,01 kr
Kategori Blandad kör
Sättning SATB
Kompositör Simojoki Pekka
Textförfattare Kaskinen Anna-Mari

Övrig information
Både svensk och finsk text.

Innehåller:
I Guds vind
Från skuggornas land
Vi är inte här förgäves
Håll om mej
Kom nu, helig Ande
En gång kommer vi att jubla
Herre, rör mig med ditt ord
Trosbekännelse
Vem ska jag gå till?
Gud, din närhet ger styrka
Hör min gråt
Du gör mig fri
Delandets sång
Han är inte här
Pilgrimssång

Församlingshäfte: 52626504
CD: 89980