Vägvisare till barnkör

52626641
 
113,00 kr
Kategori Barnkörmetodik

Övrig information
Den här boken är avsedd att vara en vägledning när man första gången påbörjar ett barnkörsarbete.

Under en följd av år har vi både i vårt dagliga arbete och på kurser för musiklärare haft ett nära samarbete i fråga om barn - sång - metodik - praktik och överordnade principer för musikpedagogisk verksamhet.