Sondomässan - körpartitur

52628881
 
112,00 kr
Sättning SATB
Arrangör Svensson Martin

Övrig information
Sondo betyder vecka, söndag eller gudstjänst, eller den vecka som börjar och slutar med söndagens gudstjänst. Språket är shona, majoritetsspråket i Zimbabwe. I Martin Svenssons Sondo sker ett musikaliskt möte mellan de lutheska kyrkorna i Zimbabwe och i Sverige. Somliga traditioner är gemensamma och välbekanta, andra kontrasterande och exotiska. Sondo är baserat på mässans ordinarium men dynamiskt och utbytbart i sina delar. Här öppnar enkelhet, trygghet och nyfikenhet vägen till den sjungande församlingen.