Bondemässan - CD

89948
 
108,00 kr
Sättning CD

Övrig information
Bondemässan är en jordnära mässa med en glädje som kommer inifrån, inspelad i Annedalskyrkan i Göteborg. Medverkande: Majornas kör, SMU kören Majorna, Johannesbergs ungdomskör, Saltstänk (Annedal) Tynnereds kör och Nästekyrkans kör, Per Björkman, Kiki Eldh, Mimmie Skarrie Elmqvist m.fl. Text och musik: Carlos Mejia Godoy, svensk tolkning: Kiki Eldh.

Innehåll:
Introitus / Kyrie / Gloria / Credo / Offertorium / Canto de meditación / Sanctus / Nattvardssång / Slutpsalm / Si el camino es largo / Amor guerrillero / Latinoamérica vencerá


På CD:n ingår också tre spår med Nicaraguanska gruppen Resplandor.


Nothäfte: 52676226