Örtagårdens sångbok 2

ÖRT2
 
Inloggat pris
40,00 kr

95,00 kr

Övrig information
Örtagårdens sångbok del 2 är en fortsättning på den sångbok som utkom 1990. I detta häfte finns 51 sånger av rikt varierat innehåll. Sångboken ges ut av Kyrkliga Förbundet och är tänkt att kunna användas både i församlingssammanhang och för "hemmabruk".