Concerto in B flat major - partitur

1123000
 
120,00 kr
Kategori Flöjt
Sättning Sopranblockflöjt, 2 violin, basso continuo

Övrig information
Konsert av Händel för sopranblockflöjt, två violiner och generalbas.

Tid: 11 min
Sidor: 24