Jubilate-Sånger från Taizé

200505
 
80,00 kr
Kategori Blandad kör
Sättning SATB
Kompositör Berthier Jacques
Textförfattare Åberg Lars
Kalendarium I allmänhet

Övrig information
Innehåll:

Gud är alltid där kärlek finns/Ubi caritas Deus ibi est
Jubilate Halleuja/Jubilate Alleluia
Jag lämnar min ande/In manus tuas Pater
Du som är livets källa/Tu sei sorgente viva
Min ande jublar/magnicicat (choral)
Ge oss din fred/Da pacem cordium
Kom till oss du Guds heliga Ande/Vieni Spirito creatore
Vi jublar och tillber dig/Venite exultemus Domino
Se mot ljuset/Qui regarde vers Dieu
Halleluja/Alleluia
Låt himlarna och jorden/In resurrectione tua
Saligprisningarna/Les Beatitudes
Gud du är kärlek/Bog jest mitoscia
Var glada/Beati voi poveri
Guds rike är fred/The kingdom of God
Jesus du är allas räddare/Jesu redemptor
Välsigand vare Gud/Bendigo al Senor
Låt oss prisa Herren/Wystawiajcie Pana
Om kärlek fyller din själ/el alma que anda en amor
Av Gud får jag hjälp/Lájuda em vindra
Ljuset i världen/Christe lux mundi
Krisus din Ande
Du Ande av tröst/Espirit consolateur
Inget kan bli ett hinder/Nothing can ever
Stäm upp en sång till Gud/Cantate Domino canticum novum
Jag är viss om att möta Herren/I am sure I shall see
Herren är ande och liv/Dominus Spiritus est
Jag vill jubla/Que jexulte et jubile
Jag vill lovsjunga Herren/Cantarei ao Senhor
Min själ prisar/Magnificat 3
Till dig Jesus Kristus/Ad te Jesu Christe
O Gud du känner mitt sjärta/Seigneur tu gardes mon âme
Min frid lämnar jag kvar hos er/Frieden Frieden
herre du vet allt/Viespatie tu viska zinai
Bevar mig gud/Behüte mich Gott
Guds nman är helighet/Sit nomen Domini
Lita på din Gud/Fiez-vous en Lui