Sånger från Taizé - Församlingsboken

200660
 
80,00 kr
Kalendarium I allmänhet

Övrig information
Denna utgåva med sånger från Taizé är en församlingsbok. Här finns de sånger som tidigare utgivits i Sverige och denna utgåva ersätter de två tidigare utgåvorna Samlingsbok nr 9230 och Samlingsbok 2 nr 9740.

Sångerna från Taizé är inte körsånger i traditionell mening, men kören som ju är församlingens övande del kan tillsammans med olika instrument stödja och berika församlingens sång.

Svensk bearbetning: Lars Åberg

Vi beställning av minst; ger vi följande rabatt:
10x = 10%
50x = 20%
100x = 30%