Jag önskar jag vore en herde

201544
 
38,00 kr
Kategori Blandad kör
Sättning SATB och piano
Kompositör Johammar Anders
Textförfattare Hagberg Åsa
Kalendarium Julnatten, Juldagen

Övrig information
"Jag önskar jag vore en herde under det djupaste blå" så börjar Åsa Hagbergs fina jultext. Anders Johammars melodi fångar det mjuka anslaget i texten. Tillsammans med pianoackompanjemanget har vi här fått en innerlig julvisa som väl fångar denna sida av julbudskapet.