The Vessella Manuscript

201734C
 
300,00 kr
Kategori improvisation

Övrig information
Volym 2 i serien Monuments of Partimento Realizations presenterar det så kallade Vessella manuskriptet, kallad efter musiksamlaren Alessandro Vessella, i vems musikalier detta manuskript har blivit bevarad. Manuskriptet uppvisar dels färdiga orgelkompositioner från Neapel, men också realiserade partimenti och delvis inkomplett noterade orgelkompositioner. Inkompletta notationer användes av studenter exempelvis för att lära sig tillfoga mellanstämmor i en orgelkomposition. Denna volym, utgiven av den Rumänsk-Schweiziska organisten och cembalisten Nicoleta Paraschivescu, ger en unik bild av sen 1700-tals Neapolitansk orgelrepertoar.