Psalmer

201822
 
195,00 kr
Kategori Psalm
Kompositör Löfberg Maria
Textförfattare Murray Bertil

Övrig information
Psalmer för hela kyrkoåret.

Maria Löfberg och Bertil Murray har skrivit nya psalmer för hela kyrkoåret. Här finns en psalm till varje söndag, som antingen kan användas som församlingssång, eller sjungas av kör eller solist. Med texter som samtidigt är djupt förankrade i bibeln och uttryckta på ett modernt språk.
Musiken hålls så varierad som möjligt, och har hämtat mycket inspiration från olika stilar och tidsepoker. Så finns här en Taube-psalm, en Disney-psalm, en Cornelis-psalm, åtskilliga melodier i folkton, några som kunde varit skrivna under 1700-talet, och någon i klassisk tolvton, och mycket mer.

»Det här är ett material som jag som kyrkomusiker längtat efter.«

Maria Löfberg, kyrkomusiker, organist i Falkenberg och tonsättare med diger verkslista, där man hittar allt från symfonier till enkla visor. Med rösten som huvudinstrument och kyrkan som bas, har hon mycket vokal bruksmusik i verkslistan, både enklare och mer avancerad sådan. Några priser i tonsättar-tävlingar har det också blivit.

»Att få sina texter tonsatta av Maria är en stor förmån.«

Bertil Murray, pensionerad präst, författare. Flerfaldig stipendiat för Anders Frostensons stiftelse Psalm och sång. Han har bl.a. tillsammans med Maria Löfberg skrivit Lukaspassionen.
Psalmerna finns samlade i en ackompanjemangsutgåva. Med köpet av boken ingår möjligheten att för församlingsbruk mångfaldiga psalmerna.