Härlighetens väg

201919
 
57,00 kr
Kategori Blandad kör
Sättning SATB
Kompositör Eriksson Nadja
Textförfattare Hagberg Åsa
Kalendarium Nittonde söndagen efter trefaldighet

Övrig information
Sex sånger för gudstjänsten:
Härlighetens väg-procession
Hur kan jag tro
Vi vänder oss till dig Gud-förbön
Gud, när du bjuder till bordet-beredelse
Tack för din slösande gåva-tacksägelse/lovsång
Härlighetens väg-recessionssång.
På förekommen anledning ber vi att få meddela att i sången: Tack för din slösande gåva, takt 2, INTE förekommer något korrekturfel, utan detta är kompositörens val av melodi och harmonisering.