Den svenska Koralboken urval i lägre sättning

52626849
 
546,00 kr
Kategori Koralböcker
Sättning Orgel

Övrig information
av Bengtsson KjellDen svenska koralboken i lägre sättning är ett av de hjälpmedel som du som kyrkomusiker kan använda dig av för att hjälpa din församling i psalmsjungandet.
Här finns 191 koralackompanjemang, varav somliga i upp till tre olika sättningar, valda ur den ekumeniska delen i psalmboken.