Tystnaden bryts

52628690
 
180,00 kr
Kategori Blandad kör
Sättning SATB
Kompositör Bell John L

Övrig information
I samlingen Tystnaden bryts, med sånger av John Bell från Wild Goose Resource Group inom Iona, är variationen stor. Här finns sånger som är längre men inte nödvändigtvis svårare. Sånger som kan framföras a cappella och sånger som är arrangerade för piano/orgel och ev. ytterligare instrument.

Sånger från Iona Commutity berikar den svenska sångskatten. Här finns både korta och längre sånger för alla tillfällen, gudstjänster och sinnesstämningar.

Sångerna finns inspelade på CD, art.nr: 89985.

Innehåll:

Jag vaknar och vet / Today I awake

Jag ger min Gud en morgonsång / I owe my Lord a morning song

Hymn vid dagens slut / Hymn for night prayer

Tack för denna natt / Thank you for the night

Bär mig som ett tecken / Set me as a seal

Vaggvisa i advent / Advent lullaby

Det var till äldre mänskor Jesus kom / It was to older folk

Kom till mig / Come to me

Låt mig ge ditt hjärta ro / Let your restless hearts be still

Gud, till vem kan vi gå I / Lord to whom shall we go I

Gud, till vem kan vi gå II / Lord to whom shall we go II

Guds ord är den kraft som bär dig / Journey prayers

Älska varandra / Love one another

Den stund som är / Take this moment

Välsigna Gud vårt bröd / God bless to us our bread

Jag vill ge allt jag har / I will give what I have

Guds klagarn / Contemporary reproaches

Jag vill lovsjunga dig / Te ensalzaré senor

Må vart ord i min mun / May the words of my mouth

Vi anar bara hur du helar / We cannot measure how you heal

På vingar av ljus / Enemy of apathy

Helig ande kom till oss / God the spirit comes to stay

Du alltets Gud / almighty God

älskad och helad / God to enfold you

Vi mötte dig på måndagen / We met you

Sjung en ny sång / Sing a new song

Jag är en vinstock / I am the vine

Kom inte med en tro till mig / Don´t tell me of a faith that fears

I ett fortsatt krig / If the war goes on

Vill du lyssna till ditt namn / Will you come and follow me?

Nu har vi samlats / Since we are summoned

När Kristus grät / O Christ you wept

Amen, amen ja låt det ske! / Amen, amen it shall be so!

Vi ville få ta hand om dig / A credling song
Det finns en plats / There is a place

Hjärtat är fullt / Over my head