Leva - växa - tjäna i kyrkan

52629295
 
200,00 kr
Kategori Teologi, Gudstjänst
Sättning Bok

Övrig information
Kristen tro är inte detsamma som kunskap. Tron är en relation till en person, Jesus Kristus. Det slår Carl-Axel Axelsson fast i inledningen av den här boken. Men han konstaterar också att det naturligtvis för den troende människan är angeläget att alltmer lära känna den person som tron relaterar till och att allt bättre förstå relationens rikedom.

Mot den bakgrunden leder författaren sina läsare in i ett intressant stadium av kyrkans - i första hand Svenska kyrkans - tro, lära och bekännelse.