Samtal om sorg

52629694
 
Specialpris
49,99 kr

(160,00 kr)
Kategori Levnadsvisdom
Sättning Bok

Övrig information
Att leda samtalsgrupper med sörjande.

När en människa mister någon som står henne nära uppstår en helt ny situation i livet. Många känner sig i sin sorg ensamma och oförstådda av omgivningen.

Att då få delta i ett samtal med andra i samma situation kan ha en läkande och helande effekt. Därför inbjuder många församlingar till samtalsgrupper med sörjande.

Prästen Lars Sverkerström har mer än 25 års erfarenhet av att leda sådana samtalsgrupper. Han ger i den här boken viktig kunskap om kris och sorg, gruppteori, kommunikation i gruppen och vad man bör tänka på innan man startar en samtalsgrupp med sörjande.

Han skriver också om hur ett samtal om den kristna trons syn på döden och det eviga livet kan föras utifrån gruppdeltagarnas egna frågor.