Via Mystica: vägledning

52631614
 
328,00 kr
Kategori Andakt, Gudstjänst

Övrig information
Via Mystica : vägledning är lärarhandledningen till Via Mystica, Konfirmandens bok och innehåller allt som konfirmandarbetslaget behöver för att arbeta effektivt med den nya och mycket uppskattade konfirmandboken.

Här finns fördjupande texter om Via Mysticas upplägg och innehåll, inspiration för föräldraträffen, reflektioner om pedagogiska metoder, teologiskt innehåll, bemötande m.m. Här finns inte minst mängder av praktiska tips för arbetspassen med konkreta förslag på lektioner, övningar, lekar, vandringar, andakter och olika typer av gudstjänster.

Via Mystica : vägledning är en pedagogisk guldgruva som underlättar och utvecklar konfirmandarbetet för både vuxna och unga ledare.