Organistpraxis

52632901
 
399,01 kr
Kategori Musikpedagogik

Övrig information
Organistpraxis är en handbok i repertoarspel för alla organister. Boken ger en fördjupad förståelse av
orgeln och orgelmusiken och vill inspirera användarna
till att bli bättre organister och därmed glädja
gudstjänstdeltagare, konsertpublik och elever.
Boken är ordnad i en tematisk del och en historisk.
De tematiska avsnitten behandlar viktiga delar av
organistens uppförandepraxis såsom ornamentering,
registrering, teknik och fingersättning. Bokens
historiska del handlar om ett antal viktiga delar av
repertoaren för orgel, med kapitel om Bach, Buxtehude,
Franck, Mozart, Mendelssohn, Reger och
Messiaen.
Organistpraxis utkom första gången 1981 och blev
mycket uppskattad. Lars Angerdal hade gjort en
mycket personlig blandning av fakta, egna erfarenheter
och konstnärliga reflektioner. Vid sin bortgång
2006 hade Lars Angerdal hunnit arbeta om och
utvidga stora delar av Organistpraxis inför en nyutgivning.
Nu har Hans Hellsten och Hans Fagius
granskat, reviderat och färdigställt manuset till en
modern handbok för 2000-talets organister.