35 sånger om advent, lucia, jul och nyår

79594
 
215,00 kr
Kalendarium Advent, Andra högtidsdagar, Lucia, Nyårsdagen, Jul

Övrig information
Ett samlingshäfte med nyskrivna sånger för ADVENT - LUCIA - JUL - NYÅR !
En del sånger finns tidigare utgivna i några av våra sånghäften, men här är alla samlade kring detta tema.
De flesta sångerna är arrangerade för 2-3-4 stämmor för skolkör/ungdomskör/barnkör/solister och kompgrupp.
En del illustrationer och fakta om sångerna ingår.

Musikbakgrunder till sånger finns att köpa, artikelnummer: 99594

ADVENT:
1. KOM LÅT OSS SJUNGA HOSIANNA
2. ADVENT
3. HOSIANNA - VÅR GUD
4. ADVENTSLJUS
5. HOSIANNA - DET ÄR ADVENT
6. MITT I DET MÖRKA
7. VI TÄNDER LJUS
8. SJUNG HOSIANNA
9. HOSIANNA
10.SOM ETT LJUS
LUCIA:
11.LUCIA NU KOMMER
12.LUCIA
13.LJUSETS DROTTNING
14.LJUSET LYSER
15.VÄNTAN
16.LUCIA BLUES
17.YOU´LL NEVER NEED
18.STAFFANS NYA VISA
LUCIA / JUL:
19.JAG VILL TÄNDA MITT LJUS
20.LÅT KÄRLEKEN LEVA
21.EN STRIMMA AV LJUS
JUL:
22.SNART ÄR JULEN HÄR IGEN
23.JULETID
24.KÄRLEKENS LJUS
25.JUL-KANON
26.ATT FIRA JUL
27.ETT LJUS
28.VILKEN GLÄDJEDAG
29.JUL
30.NÄR JESUS FÖDDES
JUL / NYÅR:
31.DITT ORD
32.DET ÄR JUL IGEN
NYÅR:
33.DETTA NYA ÅR
34.NÄR JAG SER
35.GOTT NYTT ÅR