Jag och Gud CD

89981
 
201,00 kr
Sättning CD

Övrig information
CD:n är en del av konfirmandmaterialet Jag och Gud. Sångerna kan med fördel användas i andra sammanhang där man vill ha tillgång till enkla sånger om Gud, människan och skapelsen.