Einar Ekbergs Amerikarepertoar

9171957960
 
282,50 kr
Kompositör Ekberg Einar

Övrig information
Innehåller:
Allena min Jesus fick kämpa (C F Warren/R Harkness, sv text: E Ekberg)
Belsassars gästabud (Knowles Shaw, sv text: D Hallberg)
Blott ett redskap för dig Herre (M R Maxwell/A R Gibbs, sv text: Ivar Lindestad)
Den sårade handen (H D Loes, sv text: D Hallberg)
Det finns bara en väg (Merrill Dunlop, sv text: D Hallberg)
Det var ett under (John W Peterson, sv text: D Hallberg)
Det är Gud som styr (John Bieri D D, sv text: D Hallberg)
Det är Jesus (S G Stock/R Harkness, sv text: Einar Ekberg)
Det är så underbart det namnet Jesus (O C Eliason, sv text: D Hallberg)
Djupt i mitt hjärta bor glädjen (A A Ketchum, sv text: Ivar Lindestad)
Drömmen om himlen (Merrill Dunlop, sv text: D Hallberg)
Du store Gud (Carl Boberg och Elon Svanell/Folkmelodi)
Då blev det stilla (H Lillenas, sv text: D Hallberg)
Därför tror jag (H H Lemmel, sv text: D Hallberg)
Ej det finns en sådan vän som Jesus (C F Weigle, sv text: Einar Ekberg)
Ej tårar finns i himlen (Robert Harkness, sv text: Helmer Frejdh)
En boning ovan där (T O Chisholm/Robert Harkness, sv text: D Hallberg)
En dag (L L Barnett/Harry Dixon Loes, sv text: Ivar Lindestad)
En dag skall allt bli uppenbart (L S Leech/Adam Geibel, sv text: Ivar Lindestad)
En dag skall komma (Kaleb Johnson, sv text: Ivar Lindestad)
En evighet- var? (M Bernstecher/R Harkness, sv text: L Thanner)
Ett enda liv (A B Christiansen/Merrill Dunlop, sv text: D Hallberg)
Ett hem i himlen (W M Runyan/H D Loes, sv text: Ivar Lindestad)
Ett jag vet snart är han här (H Bonar/G C Stebbins, sv text: D Hallberg)
Farväl o värld (O J Smith/M Dunlop, sv text: D Hallberg)
Finns det liv på andra sidan död och grav? (E Stelling/L Hatt, sv text: D Hallberg)
Finns det väl hopp (D G Montgomery, sv text: D Hallberg)
Frälsarnamnet så dyrt och kärt (A H Ackley, sv text: Ivar Lindestad)
Golgata nåd (J H Johnston/Harry Dixon Loes, sv text: Ivar Lindestad)
Gud förstår (O J Smith/B D Ackley, sv text: L Thanner)
Gud kastade synderna bakom sin rygg (H T Smith, sv text: D Hallberg)
Gud är god (T O Chisholm/C H Gabriel, sv text: D Hallberg)
Gudakärlek (Paul White, sv text: Einar Ekberg)
Guds båge uti skyn (M S Rutt och P Hutchens/G S Schuler, sv text: D Hallberg)
Gå bönernas bro (Johnny Lange & Jimmy Duncan, sv text: Daniel Hallberg)
Han en underbar Frälsare är (J W Peterson sv text: D Hallberg)
Han fyller min själ med lovsång (J W Peterson, sv text: L Thanner)
Han giver och giver och giver igen (A J Flint/Hubert Mitchell, sv text: Ivar Lindestad)
Han har kastat den i glömskans hav (T O Chisholm/M Dunlop, sv text: Einar Ekberg)
Han kommer snart (Beatrice Bush Bixler, sv text: D Hallberg)
Han tar min hand (N J Clayton, sv text: Ivar Lindestad)
Han är ingen främling för mig (F W Hawkins, sv text: D Hallberg, arr: H Lillenas)
Hela natten lång har jag strävat (Mrs S M I Hemy/M H Evans, sv text: D Hallberg)
Hemma hos dig (Robert Harkness, sv text: L Thanner)
Hemåt igen (Ira Stanphill, sv text: D Hallberg)
Herden han går över bergen fram (C E Putman/C A Miles, sv text: Ivar Lindestad)
Herre jag är din (Robert Harkness, sv text: Einar Ekberg)
Himlen är underbar (Merrill Dunlop, sv text: D Hallberg)
Himmelens änglar kallar mig hem (Frances Wright, sv text: D Hallberg)
Hur går det då? (G E Troy/N Johnson, sv text: D Hallberg)
Hur skall det bli att se Jesus? (F P Morris/R Harkness, sv text: L Thanner)
Hur vet jag det (E M Harrison/H D Loes, sv text: D Hallberg)
Härefter (N B Vandall, sv text: Valdemar Svensson)
I anden hör jag rösten ljuv (Robert Harkness, sv text: Ivar Lindestad)
I den stilla aftonskymningen (Ethel V King/Jesse B Thomas, sv text: Einar Ekberg)
I det djupa hav (C A Gabriel, sv text: D Hallberg)
I Getsemane (A B Christiansen/H D Loes, sv text: D Hallberg)
I kärlek innerlig (N J Clayton, sv text: Ivar Lindestad)
Ingen tid skall vara mer (Alfred Barratt/W Lillenas, sv text: Ivar Lindestad)
Inget för gott för Jesus (H E Barton/H G Tovey, sv text: D Hallberg)
Inom kort (T O Chisholm/B D Ackley, sv text: D Hallberg)
Jag aldrig har ångrat (Uppt och bearb: E Ekberg)
Jag ej ensam över floden går (C Iden/R Whitmore, sv text: E Ekberg)
Jag ej förstår (A H Ackley/B D Ackley, sv text: E Ekberg)
Jag har en vän (Mrs L Shorey/J W Peterson, sv text: L Thanner)
Jag kan väl vara glad (S G Helsey/H Griggs, sv text: D Hallberg)
Jag måste älska honom (Johnson Oatman Jr/W J Kirkpatrick, sv text: Ivar Lindestad)
Jag ser en purpurström (G T Haywood, sv text: Ivar Lindestad)
Jag skall veta vem Jesus är (A B Christiansen/Merrill Dunlop, sv text: D Hallberg)
Jag såg att en annan gått vägen förut (H S L/Mrs H S Lehman, sv text: D Hallberg)
Jag såg min moder bedja (J R Clements/B F Butts, sv text: D Hallberg)
Jag vet jag seglar ej allén (Ida Scott Taylor/C A Miles, sv text: Ivar Lindestad)
Jag älskar honom mest för Golgata (J W Peterson, sv text: D Hallberg)
Jag är ej ensam (A H Ackley, sv text: D Hallberg)
Jag är med alla dagar (Haldor Lillenas, sv text: D Hallberg)
Jesu kärleks härlighet (H Buffum, sv text: Ivar Lindestad)
Jesu namn det skönaste jag vet (Leila Long, sv text: Ivar Lindestad)
Jesus Frälsaren kär (Paul White, sv text: Einar Ekberg)
Jesus i mig (Gipsy Smith/E E Young, sv text: D Hallberg)
Jesus leder (J R Sweney, sv text: D Hallberg)
Jesus skall komma igen (J W Peterson, sv text: D Hallberg)
Jesus är vår hjälp (F W Hawkins, sv text: D Hallberg)
Jesus är ämnet för min sång (Haldor Lillenas, sv text: Helmer Frejdh)
Kom lämna din börda till Jesus (E E Hewitt/W J Kirkpatrick, sv text: Ivar Lindestad)
Kom över till Kanaan (H Tee, sv text: D Hallberg)
Livet är underbart (C Harold Lowden, sv text: D Hallberg)
Livets källor flödar (Sidney E Cox, sv text: D Hallberg)
Ljusa morgon! (C G Homer/C H Gabriel, sv text: Lennart Thanner)
Ljuvliga himmelska boning (John W Peterson, sv text: D Hallberg)
Lots ombord (H E Smith, sv text: D Hallberg)
Långt bortom skogarna (F Hällzon/Einar Ekberg)
Långt ned utefter Kongoflodens slingrande band (S Foster, sv text: Ivar Lindestad)
Låt en sång ringa i din själ (J W Peterson, sv text: L Thanner)
Lämna det allt vid hans kors (Mrs C H Morris/H L Gilmour, sv text: Ivar Lindestad)
Längtan (R D Baker, sv text: D Hallberg)
Längtan till hemmet därovan (H Heine/M Dunlop, sv text: D Hallberg)
Löftena Herren oss gav (K B Peck/L D Lillenas, sv text: D Hallberg)
Med kurs mot himlen (Richard Hainsworth, sv text: D Hallberg)
Men hur underbar (H L Cox, sv text: Ivar Lindestad)
Min Fader vakar över mig (W C Martin/C H Gabriel, sv text: Ivar Lindestad)
Min Frälsare är Jesus (B P Gilmore/M Dunlop, sv text: D Hallberg)
Min Frälsare är kär (H Lillenas, sv text: Ivar Lindestad)
Min Frälsares hand (C Iden och H L/H Lillenas, sv text: D Hallberg)
Min härliga dröm (J B Pounds/C H Gabriel, sv text: L Thanner)
Min skuld högts som skyarna hunnit (C J Butler/Trad, sv text: D Hallberg)
Min sorg då byttes i glädje (Paul Hutchens/Pauline Hutchens Wilson, sv text: D Hallberg)
Min synd försvann (N B Vandall, sv text: Valdemar Svensson)
Mitt hjärtas lustgård (George S Schuler, sv text: D Hallberg)
Mitt hjärtas sång (Arthur Slater, sv text: Ivar Lindestad, arr: J G Boersma)
Mitt rätta hem (C E Taylor, sv text: D Hallberg)
Morgon gryr (J A Malcolmsen, sv text: L Thanner)
Morgondagen (Ira Stanphill, sv text: D Hallberg)
Ned i det djupa hav (Norman J Clayton, sv text: Einar Ekberg)
Nu hör jag Jesus till (N J Clayton, sv text: Ivar Lindestad)
Nu vet jag om (Haldor Lillenas, sv text: D Hallberg)
Nu är jag verkligt glad (J P Sullivan/M E Sullivan, sv text: D Hallberg)
Någonstans bland alla skuggorna står Jesus (E J Rollings, sv text: D Hallberg)
När ditt hjärta lider (A H Ackley, sv text: Ivar Lindestad)
När en gång invid målet jag står (C D Tillman, sv text: D Hallberg)
När Gud kallar mig hem (T O Chisholm och M D/Merrill Dunlop, sv text: D Hallberg)
När Gud talar (C C Buck/F A Simpkins, sv text: E Ekberg)
När Gud är nära (A H Ackley, sv text: D Hallberg)
När i stilla aftontimma (D D Marbelle, sv text: N Lund och D Hallberg)
När jag böjt knä (A H Ackley/B D Ackley, sv text: D Hallberg)
När jag får skåda Jesus (E M Parks/H L Gilmour, sv text: Ivar Lindestad)
När jag står invid gränsen till himlens land (C F Weigle, sv text: D Hallberg)
När jag väl har fullbordat mitt lopp (J Oatman/W E Marks, sv text: D Hallberg)
När Jesus fann mig (J B Will, sv text: D Hallberg)
När Jesus kom (Oswald J Smith/Homer Rodeheaver, sv text: Einar Ekberg)
När skuggan svunnit (V P Brock/B K Brock, sv text: L Thanner)
O det finns ingen plats somm Golgata (M B Tayler/R Harkness, sv text: Einar Ekberg)
O det är underbart! (Mrs C H Morris, sv text: Ivar Lindestad)
O du underbara källa (E M Johnston/W J Kirkpatrick, sv text: Ivar Lindestad)
O jag vill till himlen (Merrill Dunlop, sv text: D Hallberg)
O kärlek som uti Gud hjärta bor (H A Ironside/G S Schuler, sv text: Einar Ekberg)
O kärleksfulle fader (Daniel Johnson)
O sköna dag (A H Ackley, sv text: Ivar Lindestad)
O säg mig hans namn igen (G Bennard, sv text: D Hallberg)
O vilken dag (Gertrude R Dugan/George S Schuler, sv text: Einar Ekberg)
O vilken rikedom (F J C/J R Sweney, sv text: Ivar Lindestad)
Om bortom tid vi såge klart (Okänd/N J Clayton, sv text: Ivar Lindestad)
Om min Jesus vill jag sjunga (Floyd W Hawkins, sv text: Einar Ekberg)
Ovan där (C A Tindley, sv text: Ivar Lindestad)
På Ordets blomsterängar (Merrill Dunlop, sv text: D Hallberg)
Rövaren på korset (Merrill Dunlop, sv text: D Hallberg)
Samme Gud (C J C Addie/W H Jude, sv text: D Hallberg)
Se och lev (W A Ogden, sv text: Ivar Lindestad)
Sions höjd (James Allen Crutchfield, sv text: D Hallberg)
Sjung en sång om himlen (Merrill Dunlop, sv text: D Hallberg)
Själarvinnarnit (Foss L Fellers, sv text: D Hallberg)
Skönste budskap (C W Jones/M Dunlop, sv text: L Thanner)
Som regnets droppar (D G Ball/J W Peterson, sv text: L Thanner)
Som vår dag är kraft skall vi få (J Flint/A B Smith, sv text: D Hallberg)
Så länge jag lever (Harry Dixon Loes, sv text: Ivar Lindestad)
Så sjung då mitt hjärta (H W Grimes, sv text: D Hallberg)
Sången till mor (G V Perry)
Säg har jag räddat någon själ från döden? (E Young/H E Storrs, sv text: Ivar Lindestad)
Säg mig varför (J M Moore, sv text: D Hallberg)
Tag korset på (A H Ackley, sv text: D Hallberg)
Tala till mig (A B Christiansen/Efter Chopin av R J Hughes, sv text: L Thanner)Tankar om Jesus (G B Adams/E F Taner, sv text: D Hallberg)
Tempelts förlåt brusten är (N B Herrell, sv text: Daniel Hallberg)
Tro hopp och kärlek (H D Loes, sv text: D Hallberg)
Tro på Gud i alla livets skiften! (A B Christiansen/R J Hughes, sv text: D Hallberg)
Träd i skördemäns led även du (John W Peterson, sv text: D Hallberg)
Tänk att jag tillhör Jesus – Nu jag hör Jesus till (N J Clayton, sv text: Ivar Lindestad)
Tänk vilken Frälsare (L V B Christianson, sv text: D Hallberg)
Tänk vilken Gud (Haldor Lillenas, sv text: D Hallberg)
Underbara balsam (Spiritual, sv text: Ivar Lindestad, arr: H Voss och K-E Svedlund)
Uti himlen jag har en boning så skön (Esther Kerr Rusthoi, sv text: D Hallberg)
Var ej försagd (O C Eliason, sv text: D Hallberg)
Var är du då (C P Jones och A B Smith/J W Peterson, sv text: L Thanner)
Vi ska talas vid (Ira Stanphill, sv text: D Hallberg)
Vid korset finns rum för dig (Z Stanphill, sv text: D Hallberg)
Vår Gud är densamme (Harry Dixon Loes, sv text: D Hallberg)
Vär Gud är stor och kärleksrik (R T Reeves/H G Tovey, sv text: D Hallberg)
Världens hopp (Bert Mitson, sv text: Ivar Lindestad, arr: K E Svedlund)
Är det jag? Är det du? (Mrs C H Morris, sv text: Ivar Lindestad)
Ögonblicket och evigheten (More och Davie, sv text: Lennart Thanner)