Det eko som blir kvar i oss när flamman gått förbi

9197424315
 
150,00 kr
Kategori Teologi, Andakt
Sättning Bok
Textförfattare Gouzes André Broder

Övrig information
Dominikanbroder André Gouzes har varit en stor liturgisk förnyare både vad gäller monastisk liturgi och i församlingar.
Djupt förankrad i Kyrkan tradition - både den österländska och den västerländska - har han skapat ett modernt uttryck för Kyrkans lovsång. Denna bok ger för första gången en svensk publik möjlighet att lära känna honom.