Vi är framtiden

9624
 
38,00 kr
Kategori Barn och diskantkör
Sättning Diskantkör
Textförfattare Bäckström Birgitta

Övrig information
Sex körvisor för barn i skola och kyrka

Innehåll:
Vi behöver varandra
En vänlig hand
Vi är framtiden
Vårt hemliga tecken
Det är inget kul
Det susar en vind