Mariablomster

9789171189745
 
247,50 kr

Övrig information
Skönheten i blommor talar direkt till våra hjärtan.
I såväl folktro som kyrklig tradition har örter och blommor en given plats.

Förr hade kvinnorna med sig en bukett till
gudstjänsten med örter och blommor som Vår Frus mynta, jungfru Marie bröd, jungfru Marie kåpa,
jungfru Marie ögon, jungfru Marie nyckelknippa och jungfru Marie sänghalm.
Idag har vi kanske glömt den gudomliga gåva som finns inbyggd i den blomstrande skapelsen.

Rosenkransen påminner oss om vårt eget liv genom Maria och Jesus i glädjens, ljusets, smärtans och härlighetens mysterier.

Med nära 50 blommor som ledsagare får vi följa
Mariatraditionen från bebådelsen till
kröningen i himlen.