Gamla och nya Gutasagor

9789186103682
 
230,00 kr
Kategori Gotland
Textförfattare Palmenfelt Ulf

Övrig information
Äntligen en ny samling med sägner ur den gotländska berättarskatten. I Gamla och nya gutasagor har Ulf Palmenfelt samlat sina favoritberättelser, från Tjelvar till Marteboljuset. Här får du möta di sma undar jårdi, bysen, nissen, havsfrun och otaliga andra gengångare och väsen, välvilliga eller hämndlystna. Sagor och sägner som i århundraden berättats från mun till mun i stugorna. Det är inga vanliga...