Sorgen efter den som inte orkade leva

9789187267154
 
20,00 kr
Kategori Levnadsvisdom, Sjukvård
Textförfattare Nyberg Ullakarin

Övrig information
”Sorgen efter den som inte orkade leva” är ett närståendehäfte till den som mist en person i självmord. Sorgen efter självmord är ofta mer komplicerad än annan sorg och kan kännas omöjlig att ta sig igenom. Häftet ger kunskap och vägledning som ökar förståelsen för sorgens natur och underlättar sorgearbetet. Författat av Ullakarin Nyberg, suicidforskare och psykiater. Framtaget av Betaniastiftelsen med kunskapsstöd från SPES - Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd.