Sånger Kring Jul, 16 sånger för soloröst och piano

9789188181633
 
157,94 kr
Sättning Sång och piano

Övrig information
16 sånger för soloröst med pianoackompanjemang

Innehåll:

Adventets konung (Jacob Nyvall)
Betlehems stjärna (Alice Tegnér)
En vandringsmans julvisa (Ejnar Eklöf)
I juletid (Gustaf Nordqvist)
Julklockorna (Henry Lindroth)
Jultomtarna (Axel Löthner)
Julvisa (Jean Sibelius)
Luciavisa (Paula Müntzing)
Milda stjärna, ren och klar (Daniel Olson)
Nu tändas tusen juleljus (Emmy Köhler)
Nu är advent (Gustaf Nordqvist)
Nyår (Birger Källén)
O, helga natt (A. Adam)
Sancta Lucia (Trad.)
Stilla natt (Franz Gruber)
Till Österland (John Morén)