Pedagogen och den musikaliska människan

9789188496010
 
176,00 kr
Sättning Bok
Textförfattare Uddholm Mats

Övrig information
Om musik i vardagsarbetet. I boken tas bl.a. följande frågor upp:
Finns det omusikaliska människor? Vilken syn på kunskap ligger till grund för dagens skola? Vem är musikundervisningen till för? Är undervisningens uppgift att skapa framtida musikproffs eller skall den utveckla allas förmåga att använda musik som ett viktigt uttrycksmedel?
I boken finns även 140 olika förslag på musikaliska aktiviteter som kan användas i många olika sammanhang.