Bachkören

9789188942678
 
175,00 kr
Sättning SATB

Övrig information
Innehåller:
Allena Gud i himmelriket
Allt är redo!
Att be till Gud han själv oss lär
Av hjärtat håller jag dig kär
Befall i Herrens händer
Behåll oss vid ditt rena ord
Bort med tanken, sorgsna hjärta
Den korta stund jag vandrar här
Det går ett tyst och tåligt lamm
Din spira, Jesus sträckes ut
Du, herre, i din hägnad tar
Du segern oss förkunnar
En stjärna gick på himlen fram
Från himlens höjd jag bringar bud
Giv, o Jesus, fröjd och lycka
Gläd dig du Kristi brud
Gud låter sina trogna här
Gud trefaldig, stå oss bi
Guds rena Lamm oskyldig
Hör hur tempelsången stiger
I dig, o Herre Jesus kär
In dulci jubilo
Jag lyfter mina händer
Jesus, du min glädje
Jesus, djupa såren dina
Jesus Kristus ör vpr hälsa
Kläd dig, själ, i högtidskläder
Kom, helge Ande, till mig in
Kom inför Herren med tacksamhet
Kom, Skaparande, Herre god
Krist är uppstånden
Ljus av ljus, du morgonstjärna
Min själ, låt Gud i allt få råda
Min själ skall lova Herren
Nu kommen är vår påskafröjd
Nu låt oss fröjdas med varann
Nu segrar alla trognas hopp
Nu tacka Gud allt folk
nu vilans dag förflutit
Nu vilar folk och länder
När ingen ljusning alls jag finner
När jag den törnekronan
O du som för vår frälsnings skul
O Fader vår, barmhärtig, god
O gläd dig Guds församling nu
O Gud, du av barmhärtighet
O huvud, blodigt, sårat
O Jesus Krist, som mänska blev
O Jesu kär, vad har väl du förbrutit
O Jesus, när mitt liv släcks ut
O Jesus, rik av nåd
O Kriste, du som ljuset är
O Kriste, oss benåda
O min Jesus, dit du gått
Ord av evighet
Pris vare Gud, som låter
På dig jag hoppas, Herre kär
På Gud och ej på eget råd
Se, Herrens rod är rent och klart
Se, Jesus är ett tröstrikt namn
Stå upp o Sion och lovsjung
Så går en dag än från vår tid
Så långt som havets bölja går
Så skön får morgonstjärnan fram
Så skön och ljuvlig är
Till dig jag ropar, Herre Krist
Till härlighetens land igen
Tung och kvalfull vilar
Upp, psaltare och harpa!
Ur djupen ropar jag till dig
Vad röst, vad ljuvlig röst jag hör!
Vaka, själ, och bed
Vakna upp! En stämma bjuder
Var hälsad sköna morgonstund
Var är den Vän som överallt
Vi tacka dig så hjärtelig
Vår Gud till dig du skapat oss
Världens Frälsare kom här
Är Gud i himlen för mig