Noter om musik och hälsa

9789189063136
 
220,00 kr
Kategori Musikpedagogik, Arbetsmiljö
Textförfattare Theorell Töres

Övrig information
En bok om hur vi påverkas av musik skriven av den kända stressforskaren Töres Theorell.

Kan hälsan förbättras av att vi älskar musiken? Kan musiken påverka vår stresskänslighet, och är det rent av så att vi kan få kraft att ta tag i våra problem genom musikens hjälp?

Töres Theorell undersöker biologiska och sociala effekter av musiken i vården, av att sjunga och av att sjunga i kör, av att musicera med barn liksom hur yrkesmusiker har det på jobbet.

Vid sidan av sin långa och välkända gärning som stressforskare har Töres Theorell haft musiken som livsinnehåll, såväl i forskningsprojekt som privat. Han har frågat sig vilken betydelse musiken kan ha för människans hälsa och han har själv alltid sjungit och spelat fiol.

Töres Theorell är professor emeritus i psykosocial miljömedicin, särskilt arbetsmedicin, vid Karolinska Institutet. Bland hans tidigare utgivna böcker märks I spåren av 90-talet, 2006, Psykosocial miljö och stress, 2003, Psykosomatisk medicin, 2003, När orden inte räcker: läkning av psykosomatisk sjukdom genom terapeutiskt arbete, 1998, Healthy work: stress, productivity, and the reconstruction of working life (med Robert Karasek), 1990