Ave Maria

ED07226
 
75,00 kr
Sättning Solo och klaver
Kompositör Gounod Charles
Redaktör Schmidt Egon
Kalendarium Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag

Övrig information
Meditation über das erste Präludium C-Dur aus dem Wohltemperirten Klavier von Johann Sebastian Bach

Harmonium (mit übergelegtem text)