Haikudikter IX

GE10694
 
59,00 kr
Kategori Manskör
Sättning TTBarBarBB
Textförfattare Tranströmer Tomas

Övrig information
Tomas Tranströmers dikter tonsatta för sexstämmig manskör a cappella.