Lucia stiger fram

GE11027
 
19,00 kr
Kategori Barn och diskantkör
Sättning SA och piano
Textförfattare Cederberg-Rydén Maria
Kalendarium Andra högtidsdagar, Lucia

Övrig information
För diskantkör och piano. Finns även i versioner för diskantkör eller blandad kör a cappella (GE 11026) samt med orkesterackompanjemang (GE 11028).