Samlade sånger del 13

GE11300
 
177,00 kr
Sättning Sång (hög) och piano
Kompositör Frumerie Gunnar de

Övrig information
Innehåll:

Jungfru Maria (Karlfeldt)
Längtan heter min arvedel (Karlfeldt)
Psalm - Jordavandrarens pilgrimsdröm (Heidenstam)
Månljuset (Heidenstam)
Titania (Fröding)
Tillägnan (Lindegren)
Vinden (Lindegren)
Vårvinter (Lindegren)
Drömmen (Lindegren)
Om i en blommas djup (Byström-Bäckström)
Beskrivning
För röst (hög) och piano.

Innehåller Fem sånger Op. 12 (Karlfeldt/Heidenstam/Fröding), Fyra sånger Op. 72 (Lindegren) samt Om i en blommas djup (Byström-Bäckström).