Samlade sånger del 14

GE11301
 
159,00 kr
Sättning Sång (hög)
Kompositör Frumerie Gunnar de

Övrig information
Innehåll:

Vallvisa I
Vallvisa II
Nisse var en konstiger man
Och lärkan sjunger och göken gal
Lilla fågel, får jag låna dina vingar?
Räkneramsa
Herrskapet råtta
Nidvisa
Dante - Ung i Firenze (Wirén)
Beskrivning
För röst (hög).
Innehåller Vallvisor och andra visor Op. 79 för röst (hög), flöjt och gitarr, samt Dante - Ung i Firenze Op. 76 (Wirén)