SAB helt enkelt, del 2

GE11400
 
169,00 kr
Kategori Blandad kör
Sättning SAB
Arrangör Hernqvist Lars

Övrig information
Andra delen av SAB helt enkelt presenterar, i likhet med första häftet, sånger från olika musikaliska traditioner folklig musik från Afrika, USA, Skottland, Frankrike, Polen, Marocko, Palestina, Nya Zeeland m.fl. länder. Sefardisk (spansk-judisk) sångskatt liksom svensk visa och folkliga koralmelodier är representerade; även musik av klassiska mästare som Mozart, Charpentier, Hassler och Schubert finns med.
Arrangemangen är gjorda för SAB-kör, anpassade till många körers verklighet, nämligen med färre män än kvinnor. Alla sånger är försedda med förslag till användning under kyrkoåret. Många av sångerna är a cappella, men för den som önskar ackompanjera finns ackordanalys.

Innehåll:

All den skönhet jorden bär
Amen 1
Amen 2
Amen 3
Dansa för livet
Du är mitt ibland oss
För varje andetag
Han har oss allt i kärlek gjort
Han på korset, han allena
Helig, helig, helig
Högt över skyar
I din tystnad
Jesus du som är vår fred
Kom hör min backra visa
Kom med fred
Låt barnen komma
Må frid från jorden följa dig
Natt
När jag vandrade i natten
O, Guds lamm
Om du kan tro
Omkring tiggarn från Loussa
Som liljan på sin äng
Vi alla
Visa oss vägen
Välsigand är du som kommer